Control throughout the structural workflow at your fingertips

Utbilda dig inom BIM

Utbildningar i Tekla

Vad är BIM?

“Med BIM-teknologi (byggnadsinformationsmodellering) konstrueras en eller flera exakta virtuella modeller av en byggnad digitalt. De stöttar design genom dess faser, vilket möjliggör bättre analys och kontroll än manuella processer. När de är färdiga innehåller de datorgenererade modellerna exakt geometri och data som behövs för att stödja konstruktion, tillverkning och upphandling, genom vilken byggnaden realiseras.”

Tekla 2017i ute nu

Den nya Tekla programvaruversionen siktar högre

Den nya Tekla Structures 2017i tillhandahåller förbättringar för ritningar, samarbete, modellering av komplexa geometrier och armering. Nya designkoder, mer BIM-integration och bättre beräkningar ökar din produktivitet.